Бабић Вукадинов, Миланка,  Здравковић, Зоран: Културна дипломатија и сарадња библиотека са друштвом на примеру Библиотеке града Београда

Бабић Вукадинов, Миланка, Здравковић, Зоран: Културна дипломатија и сарадња библиотека са друштвом на примеру Библиотеке града Београда

Миланка Бабић Вукадинов                                                                        УДК 027.52(497.11)
Библиотека града Београда                                                                       341.7:316.72(497.11)
milabv@gmail.com

Зоран Здравковић
Библиотека града Београда
masterkiz@gmail.com

 

Културна дипломатија и сарадња библиотека са друштвом на примеру Библиотеке града Београда

Сажетак: Задовољавање различитих културних потреба, образовањe (доживотно учење, информатичка и медијска писменост) и информисање су главни задаци јавних библиотека, а Библиотеци града Београда, као највећој и најутицајнијој у Србији и Југоисточној Европи, то су већ традиционалне активности. Реализује их на начин којим проширује поље свог деловања: повећање броја корисника, повећање броја иновативних програма, техничко-информатичко осавремењивање простора. Визија библиотекара Библиотеке града Београда је да буде модерна, адаптибилна библиотека која прати све потребе својих корисника и шире локалне заједнице – мисија која се реализује свакодневно као њена трајна добробит.

Кључне речи: Библиотека града Београда, културна дипломатија, очување, промоција и популаризација културног наслеђа.

Преузми пун текст

 

 

.