Исаиловић, Драгана: Предметни каталог у времеплову

Исаиловић, Драгана: Предметни каталог у времеплову

Мр Драгана Исаиловић                                                             УДК 025.343:027.52(497.11)
Народна библиотека Крушевац 025.4
dragana@nbks.org.rs

 

Предметни каталог у времеплову

 

Сажетак: Лисни предметни каталог Народнe библиотеке Крушевац има историју дугу више деценија. Пратећи развој библиотекарства, науке о књижевности и филологије, као и захтеве корисника – средњошколаца и студената, везане за стручни фонд Књижевних критика, предметни каталог је израђиван детаљно и прецизно. У раду су приказани листићи предметног каталога из тог времена, као и опис структуре, организације и функције предметног каталога уопште. Стварањем аутоматизоване базе података и електронског предметног каталога постиже се лакша претраживост података, мада се наилази и на недоследности. Усавршавањем и обуком библиотекара – каталогизатора као и редовном редакцијом каталога, електронски предметни каталог ће постати драгоцена база библиографских података у савременим библиотекама.

Кључне речи: лисни каталог, предметни каталог, електронски каталог, каталогизација, Фонд књижевних критика, Народна библиотека Крушевац.

Преузми пун текст

 

 

.