Кнежевић, Јасмина: Рад од куће током пандемије

Кнежевић, Јасмина: Рад од куће током пандемије

Јасмина Кнежевић                                                                     УДК 02-057.52(497.11)”2020″
Јавна библиотека „Бора Станковић”, Врање                          616.98:578.834(100)”2020″
knezevic.jasmina71@gmail.com

 

           

Рад од куће током пандемије

Сажетак: Услед ванредног стања и мера физичког дистанцирања, огроман део нашег свакодневног живота и рада пренео се у онлајн окружење. Поједини сег­менти библиотечко-информационе делатности, нарочито део који се односи на коришћење дигиталних платформи и пласирање информација преко друштвених мрежа, испоставили су се као витални у време пандемије. С обзиром на то да су активности библиотекара на друштвеним мрежама изазвале пажњу, пласирани садржаји наишли су на одобравање свих наших корисника (од најмлађег узрас­та, школске деце и студената, до категорије најстаријих корисника). Виртуелни сусрети са корисницима, као нови начин комуникације, прихваћени су, а библио­текари су још једном показали висок степен друштвене одговорности, солидарно­сти и емпатије. Циљ рада је да се иницијално утврди како је COVID-19 утицао на посао и живот током пандемијe, да пружи увид у ефикасност рада од куће током трајања ванредног стања, да идентификује могућности за побољшање пословања и промену радног окружења.

Кључне речи: пандемија, рад од куће, библиотеке, библиотекари, COVID 19.

Преузми пун текст

 

 

.