Marija M. Gordić: REKONSTRUKCIJA I FORMIRANJE SAVREMENE BIBLIOTEKE MANASTIRA STUDENICE – PRIMER DOBRE PRAKSE OČUVANJA KULTURNOG NASLEĐA SRBIJE

Marija M. Gordić: REKONSTRUKCIJA I FORMIRANJE SAVREMENE BIBLIOTEKE MANASTIRA STUDENICE – PRIMER DOBRE PRAKSE OČUVANJA KULTURNOG NASLEĐA SRBIJE

Marija M. Gordić                                                            UDK 027.6:271.222(497.11)-523.6
Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu                                            027.6:004(497.11)
mgordic@kg.ac.rs

 REKONSTRUKCIJA I FORMIRANJE SAVREMENE BIBLIOTEKE MANASTIRA STUDENICE – PRIMER DOBRE PRAKSE OČUVANJA KULTURNOG NASLEĐA SRBIJE

Sažetak: Rad je nastao kao posledica angažovanja bibliotekara Univerzitetske biblioteke iz Kragujevca u okviru projekta Revizija i stručna obrada fonda Biblioteke manastira Studenice. U članku je prikazana potreba i dokaz o važnosti očuvanja kulturne baštine, na primeru uspešne rekonstrukcije biblioteke manastira Studenice, kao i kataloške obrade bibliotečkih publikacija u elektronskom formatu. Razmatrani su istorijski aspekti nastanka i razvoja manastirskih biblioteka i njihov uticaj na pismenost i kulturu srpskog naroda. Mogućnost daljeg širenja angažovanja na konzervaciji i digitalizaciji bibliotečke građe, predstavljalo bi veliku pomoć u radu za naučnike filološke, istorijske, arheološke i bogoslovske provincijencije. Rekonstruisana i modernizovana biblioteka manastira postala je uzor drugim manastirskim bibliotekama, praveći prvi korak ka drugačijoj afirmaciji ovih specijalnih biblioteka.

Ključne reči: manastirska biblioteka, rekonstrukcija, fondovi, kataloška obrada, kulturna baština, manastir Studenica.

Preuzmi pun tekst

 

 

.