Марија М. Гордић: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ

Марија М. Гордић: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ

Марија М. Гордић                                                            УДК 027.6:271.222(497.11)-523.6
Универзитетска библиотека у Крагујевцу                                            027.6:004(497.11)
mgordic@kg.ac.rs

 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ САВРЕМЕНЕ БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ

Сажетак: Рад је настао као последица ангажовања библиотекара Универзитетске библиотеке из Крагујевца у оквиру пројекта Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студенице. У чланку је приказана потреба и доказ о важности очувања културне баштине, на примеру успешне реконструкције библиотеке манастира Студенице, као и каталошке обраде библиотечких публикација у електронском формату. Разматрани су историјски аспекти настанка и развоја манастирских библиотека и њихов утицај на писменост и културу српског народа. Могућност даљег ширења ангажовања на конзервацији и дигитализацији библиотечке грађе, представљало би велику помоћ у раду за научнике филолошке, историјске, археолошке и богословске провинцијенције. Реконструисана и модернизована библиотека манастира постала је узор другим манастирским библиотекама, правећи први корак ка другачијој афирмацији ових специјалних библиотека.

Кључне речи: манастирска библиотека, реконструкција, фондови, каталошка обрада, културна баштина, манастир Студеница.

Преузми пун текст

 

 

.