Јасминка Ђурић: ЛЕГАТИ И БИБЛИОТЕКЕ ЦЕЛИНЕ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОЖЕГА

Јасминка Ђурић: ЛЕГАТИ И БИБЛИОТЕКЕ ЦЕЛИНЕ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОЖЕГА

Јасминка Ђурић                                                                              УДК 027.022(497.11)
Народна библиотека Пожега
jasnalalovic@gmail.com

ЛЕГАТИ И БИБЛИОТЕКЕ ЦЕЛИНЕ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПОЖЕГА

Сажетак: Народнa библиотекa Пожега с поносом баштини пет посебних библиотека: два легата – Славка Ј. Јоксимовића и Недељка Јешића, и три библиотеке целине – Сретена Јовичића, др Михаила О. Тошића и др Радосава Шуљагића. Свака од ових посебних библиотека специфична је, уникатна и вредна по својим особеним карактеристикама. У раду је дат осврт на њихов садржај, на лик и дело легатора и дародаваца, и уједно указано на најзанимљивије и најдрагоценије сегменте грађе која се у овим збиркама чува.

Кључне речи: легати, библиотеке целине, посебне библиотеке, задужбинарство, Народна библиотека Пожега, Славко Ј. Јоксимовић, Недељко Јешић, Сретен Јовичић, Михаило О. Тошић, Радосав Шуљагић.

Преузми пун текст

 

 

.