Branka Arsović : KNJIGA U SAVREMENOM DOBU INTERNETA

Branka Arsović : KNJIGA U SAVREMENOM DOBU INTERNETA

Branka Arsović                                                              UDK 028.1:004.738.5
Pedagoški fakultet u Užicu,
Univerzitet u Kragujevcu
arsovic@sbb.r

KNJIGA U SAVREMENOM DOBU INTERNETA

Sažetak: Digitalna tehnologija je neosporno imala veliki uticaj na tradicionalno izdavaštvo i prodaju knjiga, ali se postavlja pitanje da li su IT uništile tradicionalnu knjigu ili su joj dale novi vid života? Tako da, i pored enormnog uticaja interneta i digitalnih tehnologija, rasprava o važnosti knjiga ipak opstaje i prilično je živa. Uprkos brojnim predviđanjima iz prethodnih decenija, da će IT istisnuti štampani medij i knjigu kakvu je poznajemo, istraživanja javnosti i čitalaštva pokazuju da to nije slučaj. Nove tehnologije su modernizovale format knjige, pa su time pridobile neko novo čitalačko telo, pa samim tim udahnule novi život čitanju i knjizi. Dakle, bez obzira na sve inovacije i tehnološke pomake, knjiga nije mrtva. Informacione tehnologije jednostavno pomažu da se format i oblik knjige razvije izvan svojih fizičkih ograničenja u potpuno novim pravcima, koji su prilagođeni zahtevima, potrebama i sklonostima savremenih čitalaca.

Ključne reči: IT, knjiga, e-čitalaštvo, e-knjiga, aplikacija

Preuzmi pun tekst

 

 

.