Tatjana Bogojević : GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU MARIJE MAGE MAGAZINOVIĆ (1901–2015)

Tatjana Bogojević : GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU MARIJE MAGE MAGAZINOVIĆ (1901–2015)

Tatjana Bogojević                                                      UDK: 012 Magazinović M.
Biblioteka Matice srpske                                                016:929 Magazinović M.
tatjanabogojevic71@gmail.com                                            305-055.2:929 Magazinović M

GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU MARIJE MAGE MAGAZINOVIĆ
(1901–2015)

Preuzmi pun tekst

 

 

.