Јасминка Ђурић: ДВЕ ПОЖЕЖАНКЕ, ДВЕ ЗНАМЕНИТЕ СРПКИЊЕ

Јасминка Ђурић: ДВЕ ПОЖЕЖАНКЕ, ДВЕ ЗНАМЕНИТЕ СРПКИЊЕ

Јасминка Ђурић                                                                             УДК: 39:929 Лапчевић М.
Народна библиотека Пожега                                                               32:929 Митровић М
jasnalalovic@gmail.com

ДВЕ ПОЖЕЖАНКЕ, ДВЕ ЗНАМЕНИТЕ СРПКИЊЕ

Сажетак: У раду су дате биографије две знамените и за српску историју значајне жене – Милена Лапчевић (1892–1963), прва жена етнолог у Србији, и Митра Митровић (1912–2001), прва жена министар у Србији. Oно што ове две заборављене српске хероине имају заједничко, тема је овог рада. Обе су рођене у Пожеги, својим високим образовањем и радом стекле су епитет „прва жена”, бориле се за права и слободу жена у Србији и својом личном трагиком дале допринос развоју женске еманципације, и на крају, одгурнуте су од друштвене јавности, неправедно запостављене и заборављене.

Кључне речи: Милена Лапчевић, Митра Митровић, Пожежанке, женска еманципација, етнологија, политика.

Преузми пун текст

 

 

.