Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, Марина Јевтић: КЊИГА КАО УТОЧИШТЕ, ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА КАО ПРЕВЕНЦИЈА

Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, Марина Јевтић: КЊИГА КАО УТОЧИШТЕ, ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА КАО ПРЕВЕНЦИЈА

Мирјана Радовановић Пејовић                                         УДК: 615.85:028]:027.8
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице                                                     027.6(497.11)
mirjanarp@ptt.rs

Ана Дуковић
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице
anaduk@sbb.rs

Марина Јевтић
ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице
jevtic78@mts.rs

 КЊИГА КАО УТОЧИШТЕ, ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА КАО ПРЕВЕНЦИЈА: ПРИМЕНА БИБЛИОТЕРАПИЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Сажетак: Школски библиотекар има посебно место и нарочиту улогу у образовно-васпитном систему. Oн обогаћује образовно-васпитну праксу својим непосредним радом са ученицима, наставницима, осталим стручним сарадницима, родитељима, нудећи другачији, приступачнији концепт образовања ученицима. С обзиром на то да школа, поред образовне улоге, има и васпитну компоненту, у овом раду се разматра како школски библиотекар може користити књижевна дела у превенцији негативних појава у понашању ученика и како својим васпитним радом, кроз ваннаставне активности, утиче на развој толеранције, као и на формирање и развој личности код ученика. Приказаћемо део активности библиотекара са ученицима III и IV разреда и њихово стицање знања, схватање и разумевање одређених ситуација и проблема кроз примену библиотерапије у основној школи. Својим методама рада школски библиотекар тежи да ученици препознају школску библиотеку као место за квалитетно провођење слободног времена. На тај начин школска библиотека истовремено врши превенцију негативних појава, спречава конфликтне проблеме и насиље.

Кључне речи: школски библиотекар, школска библиотека, библиотерапија у основној школи, васпитни рад, превенција насиља, ваннаставне активности

Преузми пун текст

 

 

.