Илија Смиљанић: РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА  У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ

Илија Смиљанић: РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ

Илија Смиљанић

РАЧУНАРИ, ИНТЕРНЕТ И АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА У ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГ

Сажетак: Народна библиотека Ужице обавља матичну функцију за јавне, школске и специјалне библиотеке, као и за информационе центре при другим установама, организацијама или удружењима на територији града Ужица и општина: Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина. Као таква, прати стање, проучава потребе и предлаже мере за унапређење рада библиотека. Циљ овог рада је да прикаже стање у школским библиотекама Златиборског округа везано за рачунарску опрему, доступност Интернета и аутоматизацију пословања. Наведени подаци добијени су непосредним увидом, односно извештајима о надзору и путем анкета о библиотечком пословању, које библиотеке редовно достављају ради ажурирања МБС базе. И док је ситуација у јавним (општинским) и специјалним библиотекама углавном задовољавајућа (све имају Интернет, аутоматизовано пословање и довољан број рачунара), у школским библиотекама стање, генерално гледајући и уз часне изузетке, није на завидном нивоу.

Кључне речи: школске библиотеке, Интернет, аутоматизација пословања, рачунари, матична библиотека

Преузми пун текст

 

 

.