Мирјана Димитријевић Станковић: ПОЕЗИЈА ДРАГАНА ЛУКИЋА И ПОДСТИЦАЈ ЧИТАЊА КОД ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Мирјана Димитријевић Станковић: ПОЕЗИЈА ДРАГАНА ЛУКИЋА И ПОДСТИЦАЈ ЧИТАЊА КОД ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Мирјана Димитријевић Станковић                                   УДК: 821.163.41.09-93-1 Лукић Д.
Народна библиотека Ужице                                                          027.022-053.4/.5(497.11)
mira.d.stankovic@gmail.com

ПОЕЗИЈА ДРАГАНА ЛУКИЋА И ПОДСТИЦАЈ ЧИТАЊА КОД ДЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Сажетак: Рад говори о Драгану Лукићу, песнику за децу, чија поезија представља особену појаву и велики је подстицај за читање код деце школског узраста. Иако се у српској књижевности налази на граници између традиционалног и модерног, он је данас један од најчитанијих дечјих песника и његове песме су заступљене свуда. Осећа дечији живот и близак му је сензибилитет детета, уме да говори за дете и о детету, а у својим песмама исказује племениту наивност, срдачност, отвореност. Овај текст бави се његовим стваралаштвом како би се увидело колико се његова дела читају и колико подстичу децу на читање.

Кључне речи: Драган Лукић, поезија, дете, школа, лектира, песме, читање.

Преузми пун текст

 

 

.