Bojana Bjelica, Tatjana Bogojević: GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU LJUBICE MILJKOVIĆ

Bojana Bjelica, Tatjana Bogojević: GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU LJUBICE MILJKOVIĆ

Bojana Bjelica                                                        UDK 012 Miljković LJ.”1982/2015″
Biblioteka Matice srpske                                          7.072.2:929 Miljković LJ.
bjelicabojana15@gmail.com                                           069:929 Miljković LJ.

dr Tatjana Bogojević
Biblioteka Matice srpske
tatjanabogojevic71@gmail.com

GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU LJUBICE MILJKOVIĆ

Preuzmi pun tekst

 

 

.