Анђа Бјелић, Ирена Зечевић и Александар Радовић: СТРУЧНИ СКУП У ТРЕБИЊУ: ИЗ УГЛА БИБЛИОТЕКАРА

      СТРУЧНИ СКУП У ТРЕБИЊУ: ИЗ УГЛА БИБЛИОТЕКАРА Анђа Бјелић Народна библиотека Ужице abjelic@biblioteka-uzice.rs Изградња и видљивост фондова – улога нове генерације библиотекара у развоју библиотекарства Ирена Зечевић