Анђа Бјелић, Ирена Зечевић и Александар Радовић: СТРУЧНИ СКУП У ТРЕБИЊУ: ИЗ УГЛА БИБЛИОТЕКАРА

 

 

 

СТРУЧНИ СКУП У ТРЕБИЊУ: ИЗ УГЛА БИБЛИОТЕКАРА

Анђа Бјелић

Народна библиотека Ужице

abjelic@biblioteka-uzice.rs

Изградња и видљивост фондова – улога нове генерације библиотекара у развоју библиотекарства

Ирена Зечевић

Библиотека Матице српске, Нови Сад i

rena.zecevic.bp@gmail.com

Александар Радовић

Библиотека Матице српске, Нови Сад

araddovic@gmail.com

 

Четврт века мисије Друштва библиотекара Републике Српске

(Стручни скуп Друштва библиотекара Републике српске „Фондови изградња и видљивост – улога нове генерације библиотекара у развоју библиотекарства”, Требиње, 27–28. април 2022.)

Пун текст