Симић, Наташа: Каталогизација у публикацији (CIP) између теорије и праксе, на примеру развоја CIP-службе у Народној библиотеци Србије

Симић, Наташа: Каталогизација у публикацији (CIP) између теорије и праксе, на примеру развоја CIP-службе у Народној библиотеци Србије

Наташа Симић                                                        УДК 027.54:025.3/.4(497.11)”1986/2020″
Народна библиотека Србије, Београд                                    025.3/.4(497.11)”1986/2020″
natasa.simic@nb.rs                                                                         019.954(497.11)”1986/2020″

 

              Каталогизација у публикацији (CIP) између теорије и праксе, на примеру развоја CIP-службе у Народној библиотеци Србије

Сажетак: У раду ће бити описан развој CIP-службе у Народној библиотеци Ср­бије. Каталогизација у публикацији представља скуп међународно стандардизо­ваних процедура које нам омогућавају добијање информација о издањима свих издавача са подручја једне државе. Публикација се каталогизује једном и то у др­жави издања. Пре тридесет и четири године каталогизација у публикацији почела је да се спроводи као заједнички пројекат домаћих издавача и Народне библио­теке Србије. На самом почетку, на пријему материјала радила су два библиотека­ра у канцеларији у приземљу зграде. Након реконструкције Народне библиотеке Србије долази до пребацивања свих међународних агенција у НБС. У исто време долази до спајања одељења предметног и стручног са ауторским каталогом. Од тог тренутка створени су услови за формирање посебне јединице која је названа CIP служба. Захваљујући високостручном кадру различитог профила, каталоги­зација у публикацији се већ пуних тридесет и четири године успешно обавља у Народној библиотеци Србије.

Кључне речи: каталогизација у публикацији, CIP служба, Народна библиотека Србије.

Преузми пун текст

 

 

.