Milanka Babić Vukadinov, Marina Neđić: RUKOPISNA I STARA ŠTAMPANA KNJIGA U BIBLIOTEČKIM ZBIRKAMA MUZEJA NA TERITORIJI BEOGRADA

Milanka Babić Vukadinov, Marina Neđić: RUKOPISNA I STARA ŠTAMPANA KNJIGA U BIBLIOTEČKIM ZBIRKAMA MUZEJA NA TERITORIJI BEOGRADA

Milanka Babić Vukadinov                                                          UDK 069.51:094/096(497.11)
milabv@gmail.com
Biblioteka grada Beograda

Marina Neđić
marina.tutunovic@gmail.com
Biblioteka grada Beograda

 

RUKOPISNA I STARA ŠTAMPANA KNJIGA U BIBLIOTEČKIM ZBIRKAMA MUZEJA NA TERITORIJI BEOGRADA

Sažetak: Srpska prestonica ima 52 muzeja (umetnički, kulturno-istorijski, memorijalni, tehnički i prirodno-istorijski muzeji), čije interesantne postavke, bogate riznice i veliki broj reprezentativnih predmeta govore o najrazličitijim periodima života u Beogradu i Srbiji. Pojedini muzeji u svojim bibliotekama ču­vaju rukopisnu i staru štampanu knjigu kao kulturno i naučno blago koje predstavlja svedočanstvo o tome kako je Grad nastajao, ali i kako su se Srbija i srpski narod, kroz istoriju, razvijali i stvarali dela vrhunskog značaja i lepote – kulturno nasleđe od posebnog interesa za Republiku Srbiju koje uživa posebnu pravnu zaštitu. Sastav zbirki rukopisne i stare štampane knjige beogradskih muzeja je šarolik, tematski i jezički, a u radu će biti predstavljani fondovi Vojnog muzeja, Pedagoškog muzeja i Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.

Ključne reči: Muzeji u Beogradu, muzejske biblioteke, rukopisna knjiga i stara štampana knjiga u Beogradu, Pedagoški muzej, Vojni muzej, Muzej pozorišne umetnosti Srbije.

Preuzmi pun tekst

 

 

.