Ирена Зечевић, Александар Радовић: НЕКЊИЖНА ГРАЂА УЖИЦA СА ОКОЛИНОМ У ПОСЕБНИМ ЗБИРКАМА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Ирена Зечевић, Александар Радовић: НЕКЊИЖНА ГРАЂА УЖИЦA СА ОКОЛИНОМ У ПОСЕБНИМ ЗБИРКАМА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Ирена Зечевић                                                                               УДК 027.54:025.17(497.113)
Библиотека Матице српске, Нови Сад                                             338.48-6:7/8(497.11)
irenakapa@yahoo.com

Александар Радовић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
araddovic@gmail.com

НЕКЊИЖНА ГРАЂА УЖИЦA СА ОКОЛИНОМ У ПОСЕБНИМ ЗБИРКАМА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Сажетак: Рад је писан са намером да истакне библиотечку грађу из Ликовно-графичке збирке и Збирке ситно-штампаног и документационог материјала Посебних збирки Библиотеке Матице српске, као извор за проучавање културног туризма градова и општина Србије. На примеру Ужица са околином приказане су шансе за туристичку афирмацију бројних градских локалитета највећег града Западне Србије, као и улога библиотека у овом процесу. Посебне збирке БМС набављају, каталогизују и дају на коришћење некњижну грађу о многим српским крајевима и крајевима у свету. Међу проспектима, позивницама, ликовним радовима и фотографијама из збирки Библиотеке Матице српске налазе се и оне о граду Ужицу са околином и сведоче о Западној Србији као регији изузетне лепоте са богатом културно-историјском баштином.

Кључне речи: Библиотека Матице српске, Ужице, културни туризам, библиотечка грађа и извори, Посебне збирке БМС, Западна Србија, библиотечко-информациони рад.

Преузми пун текст

 

 

.