Први позив ауторима

Први позив ауторима

Редакција стручног часописа Корка библиптеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” позива библиотекаре, информационе стручњаке, археографе, библиографе и све заинтересоване да пошаљу своје радове за нови број часописа.

Молимо ауторе да имају у виду да се њихов прилог може уклопити у рубрике часописа и да поштују упутства за писање радова и приказа која могу преузети на сајту часописа https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/autori/

Молимо ауторе да се упознају са политиком часописа, текст можете прочитати и преузети на:   https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/politika-casopisa/

Радове треба доставити најкасније до 30. 06.  текуће године у електронском формату на е-пошту  korakbiblioteke@biblioteka-uzice.rs. Уз радове потребно је доставити попуњену и скенирану изјаву аутора која се може преузети на https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/izjava-autora.