Бранка Арсовић: IFLA METADATA NEWSLETTER

 

 

 

Бранка Арсовић
Педагошки факултет Ужице, Универзитет у Крагујевцу
arsovic@sbb.rs

IFLA METADATA NEWSLETTER
ISSN 2414-3243, IFLA – INTERNATIONAL FEDERATION OF
LIBRARY ASSOTIATIONS AND INSTITUTIONS

Преузми пун текст