Ridijan Grifits: STVARANJE CENTRA ZA POSETIOCE U NACIONALNOJ BIBLIOTECI VELSA: NEKE LIČNE REFLEKSIJE

Ridijan Grifits: STVARANJE CENTRA ZA POSETIOCE U NACIONALNOJ BIBLIOTECI VELSA: NEKE LIČNE REFLEKSIJE

Ridijan Grifits

STVARANJE CENTRA ZA POSETIOCE U NACIONALNOJ BIBLIOTECI VELSA: NEKE LIČNE REFLEKSIJE (priredila i prevela sa engleskog Tatjana Bogojević)

Preuzmi pun tekst

 

 

.