Мирјана Димитријевић Станковић, Снежана Марић и Тијана Бацетић: КЊИГА КАО ЛЕК: примена библиотерапије у Домском одељењу за смештај одраслих и старијих лица на Забучју

  Мирјана Димитријевић Станковић                  УДК 028.8-053.9:615.85(497.11) Народна библиотека Ужице                           

Бранка Арсовић: IFLA METADATA NEWSLETTER

      Бранка Арсовић Педагошки факултет Ужице, Универзитет у Крагујевцу arsovic@sbb.rs IFLA METADATA NEWSLETTER ISSN 2414-3243, IFLA – INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOTIATIONS AND INSTITUTIONS Преузми пун текст