Родаљевић, Драгослава, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Родаљевић, Драгослава, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Драгослава Родаљевић Народна библиотека Ужице dragoslavaue@gmail.com Бојана Маринчић Народна библиотека Ужице boky@gmail.com Биљана Давидовски Народна библиотека Ужице biljana.davidovski@gmail.com   Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март
Андријашевић, Весна, Катарина Јаблановић,  Нина Раденковић: Прича (из) моје књижнице

Андријашевић, Весна, Катарина Јаблановић, Нина Раденковић: Прича (из) моје књижнице

Весна Андријашевић Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево vesna.m.milosavljevic@gmail.com Катарина Јаблановић Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево katarina.dasic@gmail.com Нина Раденковић Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево ninanikodijevic@yahoo.com Прича (из) моје књижнице   Преузми