Ристановић, Драгана: Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци Ужице: анализа пословања 2009-2019

Ристановић, Драгана: Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци Ужице: анализа пословања 2009-2019

Драгана Ристановић                              УДК 024.68:004.42COBISS/OPAC”2009/2019″ Народна библиотека Ужице dristanovic31@gmail.com   Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци Ужице: анализа