Сања Бундало: БИБЛИОТЕКА У СЕЛУ – СЕЛО У БИБЛИОТЕЦИ: КРЕАТОРИ СОПСТВЕНЕ КУЛТУРНЕ СТВАРНОСТИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

 

 

Сања Бундалo                                                                                                        027.6(497.11)
Јавна библиотека „Бора Станковић” Врање
bundalosanja1@gmail.com                                                                                       Стручни рад

 

БИБЛИОТЕКА У СЕЛУ – СЕЛО У БИБЛИОТЕЦИ: КРЕАТОРИ СОПСТВЕНЕ КУЛТУРНЕ СТВАРНОСТИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

Сажетак: Циљ овога рада јесте да се укаже на значај културне ревитализације сеоских подручја и развој библиотека. Полазна тачка јесте да сеоске библиотеке знатно учествују у многим социо-економским, демографским, еколошким, иновативним и технолошким изазовима. Одржавање радионица у библиотеци у селу Ратају, огранку Јавне библиотеке „Бора Станковић” из Врања, током кризe COVID-19 имало је позитивне ефекте на кориснике који су добили прилику да проведу квалитетно време. Постигнути резултати проверени су анкетом код учесника пројекта. Анкета је показала да су ефекти пројекта за чланство значајни јер је библиотека у врло тешким условима испунила своју друштвено важну функцију и остала место комуникације. Поред тога, утицала је на раст културног нивоа локалног становништва, допринела развоју интелектуалног потенцијала свог чланства, организовала активности на промоцији читања и књиге и својим залагањем привукла локалну креативну интелигенцију.
Кључне речи: сеоске библиотеке, Јавна библиотека „Бора Станковић”, Врањe, COVID-19, корисници, читањe, књиге.

Преузми пун текст