Viktorija Elmvud: NOVINARSKI PRISTUP

Viktorija Elmvud: NOVINARSKI PRISTUP

   Viktorija Elmvud                                                                                             077.5:070.11     Lojola Univerzitet, Nju Orleans                                                                         077.5:174

NOVINARSKI PRISTUP: OCENJIVANJE VEB-IZVORA
U DOBA MASOVNE DEZINFORMISANOSTI

(Prevela Anđelija Lazić, Dom kulture „Studentski grad”, Beograd)

       Sažetak: Obuci procene veb-izvora neophodan je nov pristup jer je internet preplavljen izvorima diskutabilne vrednosti i motivacije. Novinarski metod uveli su stručnjaci za K-12 obrazovanje. On izbegava kognitivnu dvojnost kontrolne liste i oslanjanje na neprozirne termine i koncepte. Umesto toga, preporučuje korisnicima da primene šest novinarskih pitanja (Šta, Ko, Gde, Kada, Kako i Zašto) kako bi ocenili dostupne veb-izvore. Ovakav pristup je otvoren, diskurzivan i analitičke je prirode, a od korisnika traži da u okviru procene razmotri i kontekst potrebne informacije i potencijalno korišćenje izvora.
    Ključne reči: ocenjivanje internet izvora, pedagogija informacione pismenosti, bibliotečka uputstva, obrazovanje, doživotno učenje

Preuzmi pun tekst

 

 

.