Наташа Симић: ИСТОРИЈА У КЊИГАМА ЗА ДЕЦУ – ИЗ УГЛА СТРУЧНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ У СИСТЕМУ УДК

Наташа Симић: ИСТОРИЈА У КЊИГАМА ЗА ДЕЦУ – ИЗ УГЛА СТРУЧНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ У СИСТЕМУ УДК

Наташа Симић                                                                                     025.45UDC:94(02.053.2)
Народна библиотека Србије, Београд
natasa.simic@nb.rs

ИСТОРИЈА У КЊИГАМА ЗА ДЕЦУ – ИЗ УГЛА СТРУЧНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ У СИСТЕМУ УДК       

      Сажетак: Тема овог рада је скуп теоријских и практичних решења из области библиотекарства, односно садржинска обрада библиотечких јединица са историјском тематиком, намењеној деци. Приказују се основна начела на којима почива садржинска обрада библиотечког материјала, неке од главних карактеристика класификације у оба њена вида, предметном и стручном, а затим садржинска обрада историјске литературе, са нагласком на обради књига из области историје за децу. Давањем карактеристичних примера учињен је покушај да се покаже сложеност предметне и стручне класификације у овој области, као и најзначајнији изазови са којима се каталогизатори суочавају приликом обраде, али и практична примена усвојених решења, помоћу којих деци можемо приближити историју. Сви примери у овом раду су из праксе Народне библиотеке Србије, а преузети су из базе COBISS.SR.
         Кључне речи: историја, књига, деца, стручна класификација, предметна
класификација, УДК бројеви.

Преузми пун текст

 

 

.