Ирена Зечевић, Александар Радовић: МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА

Ирена Зечевић, Александар Радовић: МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА

Ирена Зечевић
irena.zecevic.bp@gmail.com
Александар Радовић
araddovic@gmail.com

Библиотека Матице српске, Нови Сад

МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕКАМА

Преузми пун текст

 

 

.