Илија Смиљанић, Драгана Ристановић, Биљана Давидовски: РЕВИЗИЈА И ОТПИС МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

Илија Смиљанић, Драгана Ристановић, Биљана Давидовски: РЕВИЗИЈА И ОТПИС МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

Илија Смиљанић                                                                 025.7/.9:027.022(497.11)”2021”
ilija.smiljanic@biblioteka-uzice.rs                                                   004.42COBISS/OPAC
Драгана Ристановић
dragana.ristanovic@biblioteka-uzice.rs
Биљана Давидовски
biljana.davidovski@biblioteka-uzice.rs

Народна библиотека Ужице

РЕВИЗИЈА И ОТПИС МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

        Сажетак: Процес ревизије у библиотекама дефинисан је Законом о библиотечко-информационој делатности и Правилником о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора. Ревизија фонда у библиотекама с једне стране представља законску обавезу, а с друге даје прецизан увид у стање фонда, доприноси његовој актуелности, отвара тако драгоцен простор за смештај нових публикација. У раду су представљена искуства стечена приликом рада на аутоматизованој ревизији фонда Народне библиотеке Ужице у новом Kобис окружењу. Она могу користити библиотекама које ће на овај начин вршити ревизију својих фондова у наредном периоду. Циљ рада је понудити начине решавања дилема и недоумица које могу настати у појединим фазама процеса аутоматизоване ревизије. Захваљујући погодностима новог Cobiss/Inventar окружења ова ревизија је најтемељнија до сада и најверније одражава стање фонда.
       Кључне речи: Ревизија у библиотекама, COBISS3 Инвентар, отпис, расход, Народна библиотека Ужице.

Преузми пун текст

 

 

.