Daniela Skoković, Mladen Majstorović: „ZELENA BIBLIOTEKA” NARODNE BIBLIOTEKE POŽEGA

Daniela Skoković, Mladen Majstorović: „ZELENA BIBLIOTEKA” NARODNE BIBLIOTEKE POŽEGA

Daniela Skoković                                                                                 021.2:502/504(497.11)
daniela.skokovic@gmail.com
Mladen Majstorović
mladenmajstorovic1982@gmail.com

Narodna biblioteka Požega

„ZELENA BIBLIOTEKA” NARODNE BIBLIOTEKE
POŽEGA

       Sažetak: U ovom radu govorimo o uslugama i aktivnostima koje je Narodna biblioteka Požega uvrstila u svoj redovan program, a koje su po mnogo čemu inovativne i aktuelne. Prikazani su programi iz prethodnog perioda rada Biblioteke, a koji su povezani sa ekološkom tematikom, ali i svi oni koji su formalno uobličeni u „Zelenu biblioteku”. Prikazana je uloga biblioteke u obrazovanju najmlađih kao i podizanje svesti odraslih u vezi sa očuvanjem i zaštitom životne sredine, popularisanjem UN Agende 2030, koja je posvećena Ciljevima održivog razvoja i promovisanjem zdravih stilova života. Prenosimo naša iskustva iz svakodnevne prakse sa ambicijom da ih koriste i druge biblioteke i da u budućnosti budemo deo organizovane mreže zelenih biblioteka u Republici Srbiji.
         Ključne reči: zelena biblioteka, biblioteka semena, ciljevi održivog razvoja, zelena pismenost, ekologija, zaštita okoline.

Preuzmi pun tekst

 

 

.