Даниела Скоковић, Младен Мајсторовић: „ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА” НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА

Даниела Скоковић, Младен Мајсторовић: „ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА” НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА

Даниела Скоковић                                                                                 021.2:502/504(497.11)
daniela.skokovic@gmail.com
Младен Мајсторовић
mladenmajstorovic1982@gmail.com

Народна библиотека Пожега

„ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА” НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ПОЖЕГА

       Сажетак: У овом раду говоримо о услугама и активностима које је Народна библиотека Пожега уврстила у свој редован програм, а које су по много чему иновативне и актуелне. Приказани су програми из претходног периода рада Библиотеке, а који су повезани са еколошком тематиком, али и сви они који су формално уобличени у „Зелену библиотеку”. Приказана је улога библиотеке у образовању најмлађих као и подизање свести одраслих у вези са очувањем и заштитом животне средине, популарисањем УН Агенде 2030, која је посвећена Циљевима одрживог развоја и промовисањем здравих стилова живота. Преносимо наша искуства из свакодневне праксе са амбицијом да их користе и друге библиотеке и да у будућности будемо део организоване мреже зелених библиотека у Републици Србији.
         Кључне речи: зелена библиотека, библиотека семена, циљеви одрживог развоја, зелена писменост, екологија, заштита околине.

Преузми пун текст

 

 

.