Prvi poziv autorima

Prvi poziv autorima

Redakcija stručnog časopisa Korka biblipteke: časopis za kulturu i bibliotečko-informacionu delatnost” poziva bibliotekare, informacione stručnjake, arheografe, bibliografe i sve zainteresovane da pošalju svoje radove za novi broj časopisa.

Molimo autore da imaju u vidu da se njihov prilog može uklopiti u rubrike časopisa i da poštuju uputstva za pisanje radova i prikaza koja mogu preuzeti na sajtu časopisa https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/autori/

Radove treba dostaviti najkasnije do 30. 06. 2021. godine u elektronskom formatu na e-poštu  korakbiblioteke@biblioteka-uzice.rs. Uz radove potrebno je dostaviti popunjenu i skeniranu izjavu autora koja se može preuzeti na https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/izjava-autora.