Simić, Nataša: Katalogizacija u publikaciji (CIP) između teorije i prakse, na primeru razvoja CIP-službe u Narodnoj biblioteci Srbije

Simić, Nataša: Katalogizacija u publikaciji (CIP) između teorije i prakse, na primeru razvoja CIP-službe u Narodnoj biblioteci Srbije

Nataša Simić                                                        UDK 027.54:025.3/.4(497.11)”1986/2020″
Narodna biblioteka Srbije, Beograd                                    025.3/.4(497.11)”1986/2020″
natasa.simic@nb.rs                                                                         019.954(497.11)”1986/2020″

 

              Katalogizacija u publikaciji (CIP) između teorije i prakse, na primeru razvoja CIP-službe u Narodnoj biblioteci Srbije

Sažetak: U radu će biti opisan razvoj CIP-službe u Narodnoj biblioteci Sr­bije. Katalogizacija u publikaciji predstavlja skup međunarodno standardizo­vanih procedura koje nam omogućavaju dobijanje informacija o izdanjima svih izdavača sa područja jedne države. Publikacija se katalogizuje jednom i to u dr­žavi izdanja. Pre trideset i četiri godine katalogizacija u publikaciji počela je da se sprovodi kao zajednički projekat domaćih izdavača i Narodne biblio­teke Srbije. Na samom početku, na prijemu materijala radila su dva biblioteka­ra u kancelariji u prizemlju zgrade. Nakon rekonstrukcije Narodne biblioteke Srbije dolazi do prebacivanja svih međunarodnih agencija u NBS. U isto vreme dolazi do spajanja odeljenja predmetnog i stručnog sa autorskim katalogom. Od tog trenutka stvoreni su uslovi za formiranje posebne jedinice koja je nazvana CIP služba. Zahvaljujući visokostručnom kadru različitog profila, katalogi­zacija u publikaciji se već punih trideset i četiri godine uspešno obavlja u Narodnoj biblioteci Srbije.

Ključne reči: katalogizacija u publikaciji, CIP služba, Narodna biblioteka Srbije.

Preuzmi pun tekst

 

 

.