Rodaljević, Dragoslava, Bojana Marinčić, Biljana Davidovski:  Dani biblioteka i bibliotekara u Novom Sadu (5. i 6. mart 2020. godine)

Rodaljević, Dragoslava, Bojana Marinčić, Biljana Davidovski:  Dani biblioteka i bibliotekara u Novom Sadu (5. i 6. mart 2020. godine)

Dragoslava Rodaljević
Narodna biblioteka Užice
dragoslavaue@gmail.com

Bojana Marinčić
Narodna biblioteka Užice
boky@gmail.com

Biljana Davidovski
Narodna biblioteka Užice
biljana.davidovski@gmail.com

 

Dani biblioteka i bibliotekara u Novom Sadu (5. i 6. mart 2020. godine)

Preuzmi pun tekst

 

 

 

 

 

.