Родаљевић, Драгослава, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Родаљевић, Драгослава, Бојана Маринчић, Биљана Давидовски:  Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Драгослава Родаљевић
Народна библиотека Ужице
dragoslavaue@gmail.com

Бојана Маринчић
Народна библиотека Ужице
boky@gmail.com

Биљана Давидовски
Народна библиотека Ужице
biljana.davidovski@gmail.com

 

Дани библиотека и библиотекара у Новом Саду (5. и 6. март 2020. године)

Преузми пун текст

 

 

 

 

 

.