Ristanović, Dragana: Međubibliotečka pozajmica u Narodnoj biblioteci Užice: analiza poslovanja 2009-2019

Ristanović, Dragana: Međubibliotečka pozajmica u Narodnoj biblioteci Užice: analiza poslovanja 2009-2019

Dragana Ristanović                              UDK 024.68:004.42COBISS/OPAC”2009/2019″
Narodna biblioteka Užice
dristanovic31@gmail.com

 

Međubibliotečka pozajmica u Narodnoj biblioteci Užice:

analiza poslovanja 2009-2019

Sažetak: U radu je opisan razvoj međubibliotečke pozajmice u Narodnoj biblioteci Užice. Analiziran je period 2009–2019. godine, koji je po svim statističkim podacima najuspešniji u poslovanju ove službe. Međubibliotečkom pozajmicom biblioteke se povezuju, unapređuje saradnja i ukazuje na eventualne propuste u nabavnoj politici. Uspostavljanjem jedinstvenog Centralnog elektronskog kataloga Srbije na informatičkoj platformi COBISS, bibliotekari i korisnici su u mogućnosti da pretražuju fondove svih biblioteka učesnica ovog projekta i da na brži i lakši način dođu do željenih informacija.

Ključne reči: međubibliotečka pozajmica, Narodna biblioteka Užice, COBISS.

Preuzmi pun tekst

 

 

.