Ристановић, Драгана: Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци Ужице: анализа пословања 2009-2019

Ристановић, Драгана: Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци Ужице: анализа пословања 2009-2019

Драгана Ристановић                              УДК 024.68:004.42COBISS/OPAC”2009/2019″
Народна библиотека Ужице
dristanovic31@gmail.com

 

Међубиблиотечка позајмица у Народној библиотеци Ужице:

анализа пословања 2009-2019

Сажетак: У раду је описан развој међубиблиотечке позајмице у Народној библиотеци Ужице. Анализиран je период 2009–2019. године, који је по свим статистичким подацима најуспешнији у пословању ове службе. Међубиблиотечком позајмицом библиотеке се повезују, унапређује сарадња и указује на евентуалне пропусте у набавној политици. Успостављањем јединственог Централног електронског каталога Србије на информатичкој платформи COBISS, библиотекари и корисници су у могућности да претражују фондове свих библиотека учесница овог пројекта и да на бржи и лакши начин дођу до жељених информација.

Кључне речи: међубиблиотечка позајмица, Народна библиотека Ужице, COBISS.

Преузми пун текст

 

 

.