Radovanović Pejović, Mirjana,  Ana Duković: Školska biblioteka kao odlično mesto za popularizaciju nauke i STEM oblasti

Radovanović Pejović, Mirjana, Ana Duković: Školska biblioteka kao odlično mesto za popularizaciju nauke i STEM oblasti

Mirjana Radovanović Pejović                                                                     UDK 021.2:027.8
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice                                            027.8:021(497.11)”2019/2020″
mirjanarp@ptt.rs

Ana Duković
OŠ ,,Dušan Jerković” Užice
anadukovic4@gmail.com

 

Školska biblioteka kao odlično mesto za popularizaciju nauke i STEM oblasti

 

Sažetak: Cilj ovog rada je da prikaže pojedine aktivnosti školskih bibliotekara koje doprinose kritičkom i istraživačkom pogledu učenika na svet. Sloboda izbora sadržaja i osmišnjavanje mnogobrojnih različitih aktivnosti u školskoj biblioteci omogućavaju učenicima ne samo da uče, već da stiču nova znanja na drugačiji način, samostalnim istraživanjem. Na taj način učenici prihvataju školsku biblioteku kao odlično mesto za početak celoživotnog učenja, sticanja znanja i međupredmetnih kompetencija u školi. Obeležavajući godišnjice poznatih naučnika, pružamo učenicima mogućnost da otkrivaju podatke i povezuju nove činjenice sa postojećim znanjem i iskustvom i upoznaju se, u školskoj biblioteci, i sa drugim sadržajima, a ne samo sa književnošću.

Ključne reči: školska biblioteka, školski bibliotekar, savremeni oblici rada, obrazovanje, popularizacija nauke, kvalitet znanja, timski rad.

Preuzmi pun tekst

 

 

.