Petra Koncelman,  Martina Linter: Biblioteke u istorijskim zgradama

Petra Koncelman, Martina Linter: Biblioteke u istorijskim zgradama

Petra Koncelman                                                                              UDK 727.8
Martina Lintner

Biblioteke u istorijskim zgradama

(prevela sa nemačkog Jelena Popović)

Preuzmi pun tekst