Marinković, Dragana: Dobri primeri BG prakse

Marinković, Dragana: Dobri primeri BG prakse

Dragana Marinković                                                  UDK 331.586-057.875:027.52(497.11)
Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac
dragana.marinkovic@bibliotekalazarevac.org.rs

 

Dobri primeri BG prakse

Sažetak: Biblioteka „Dimitrije Tucović” je kulturna ustanova koja se trudi da pruži što kvalitetnije usluge i bogatu ponudu raznolikih sadržaja korisnicima svih uzrasta, u skladu sa svojim resursnim kapacitetom. Za to je potrebno da se biblioteka otvori prema korisnicima i zajednici i da ta sinergija pomogne u njenom oživljavanju. Cilj ovog rada je da skrene pažnju na ulogu, značaj i dobre primere programa Bg prakse u kojem se angažuju studenti Beogradskog univerziteta koji svojim radom učestvuju u napretku i razvoju mnogih javnih preduzeća. Bg praksa omogućava studentima da obavljaju stručnu praksu i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.

Ključne reči: praksa, studenti, biblioteka, programi, praktikanti

Preuzmi pun tekst

 

 

.