Маринковић, Драгана: Добри примери БГ праксе

Маринковић, Драгана: Добри примери БГ праксе

Драгана Маринковић                                                  УДК 331.586-057.875:027.52(497.11)
Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац
dragana.marinkovic@bibliotekalazarevac.org.rs

 

Добри примери БГ праксе

Сажетак: Библиотека „Димитрије Туцовић” је културна установа која се труди да пружи што квалитетније услуге и богату понуду разноликих садржаја корисницима свих узраста, у складу са својим ресурсним капацитетом. За то је потребно да се библиотека отвори према корисницима и заједници и да та синергија помогне у њеном оживљавању. Циљ овог рада је да скрене пажњу на улогу, значај и добре примере програма Бг праксе у којем се ангажују студенти Београдског универзитета који својим радом учествују у напретку и развоју многих јавних предузећа. Бг пракса омогућава студентима да обављају стручну праксу и стекну практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и на тај начин унапреде своје академско образовање.

Кључне речи: пракса, студенти, библиотека, програми, практиканти

Преузми пун текст

 

 

.