Knežević, Jasmina: Rad od kuće tokom pandemije

Knežević, Jasmina: Rad od kuće tokom pandemije

Jasmina Knežević                                                                     UDK 02-057.52(497.11)”2020″
Javna biblioteka „Bora Stanković”, Vranje                          616.98:578.834(100)”2020″
knezevic.jasmina71@gmail.com

 

           

Rad od kuće tokom pandemije

Sažetak: Usled vanrednog stanja i mera fizičkog distanciranja, ogroman deo našeg svakodnevnog života i rada preneo se u onlajn okruženje. Pojedini seg­menti bibliotečko-informacione delatnosti, naročito deo koji se odnosi na korišćenje digitalnih platformi i plasiranje informacija preko društvenih mreža, ispostavili su se kao vitalni u vreme pandemije. S obzirom na to da su aktivnosti bibliotekara na društvenim mrežama izazvale pažnju, plasirani sadržaji naišli su na odobravanje svih naših korisnika (od najmlađeg uzras­ta, školske dece i studenata, do kategorije najstarijih korisnika). Virtuelni susreti sa korisnicima, kao novi način komunikacije, prihvaćeni su, a biblio­tekari su još jednom pokazali visok stepen društvene odgovornosti, solidarno­sti i empatije. Cilj rada je da se inicijalno utvrdi kako je COVID-19 uticao na posao i život tokom pandemije, da pruži uvid u efikasnost rada od kuće tokom trajanja vanrednog stanja, da identifikuje mogućnosti za poboljšanje poslovanja i promenu radnog okruženja.

Ključne reči: pandemija, rad od kuće, biblioteke, bibliotekari, COVID 19.

Preuzmi pun tekst

 

 

.