Isailović, Dragana: Predmetni katalog u vremeplovu

Isailović, Dragana: Predmetni katalog u vremeplovu

Mr Dragana Isailović                                                             UDK 025.343:027.52(497.11)
Narodna biblioteka Kruševac 025.4
dragana@nbks.org.rs

 

Predmetni katalog u vremeplovu

 

Sažetak: Lisni predmetni katalog Narodne biblioteke Kruševac ima istoriju dugu više decenija. Prateći razvoj bibliotekarstva, nauke o književnosti i filologije, kao i zahteve korisnika – srednjoškolaca i studenata, vezane za stručni fond Književnih kritika, predmetni katalog je izrađivan detaljno i precizno. U radu su prikazani listići predmetnog kataloga iz tog vremena, kao i opis strukture, organizacije i funkcije predmetnog kataloga uopšte. Stvaranjem automatizovane baze podataka i elektronskog predmetnog kataloga postiže se lakša pretraživost podataka, mada se nailazi i na nedoslednosti. Usavršavanjem i obukom bibliotekara – katalogizatora kao i redovnom redakcijom kataloga, elektronski predmetni katalog će postati dragocena baza bibliografskih podataka u savremenim bibliotekama.

Ključne reči: lisni katalog, predmetni katalog, elektronski katalog, katalogizacija, Fond književnih kritika, Narodna biblioteka Kruševac.

Preuzmi pun tekst

 

 

.