Димитријевић Станковић, Мирјана, Марић Снежана: Специјалне библиотеке: са посебним освртом на специјалне библиотеке у Златиборском округу

Димитријевић Станковић, Мирјана, Марић Снежана: Специјалне библиотеке: са посебним освртом на специјалне библиотеке у Златиборском округу

Мирјана Димитријевић Станковић                                                      УДК 027.6(497.11-15)
Народна библиотека Ужице
mira.d.stankovic@gmail.com

Снежана Марић
Народна библиотека Ужице
snezanamaric67@gmail.com

 

   Специјалне библиотеке: са посебним освртом на специјалне библиотеке у Златиборском округу

 

Сажетак: 

У раду се говори о специјалним библиотекама које услужују посебне и затворене групе корисника, везане су за одређену институцију у чијем саставу се налазе а формирају се у оквиру културних, образовних, истраживачких, научних, стручних и других установа. Овде су описане библиотеке у оквиру Историјског архива, Народног музеја у Ужицу, библиотека у Цркви Светог Ђорђа у Ужицу и библиотека Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор”, уз опис њихове намене, улоге и најзначајниије грађе коју поседују.

Кључне речи:

специјална библиотека, корисници, установа, музеј, архив, црквена библиотека, Златибор, Чигота

Преузми пун текст

 

 

.