Bogojević Tatjana: Zapis o zapisima: Sećanje na Ljubu Stojanovića

Bogojević Tatjana: Zapis o zapisima: Sećanje na Ljubu Stojanovića

Tatjana Bogojević                                                                          UDK 02:929 Stojanović LJ.
Biblioteka Matice srpske                                                                  82:929 Stojanović LJ.
tatjanabogojevic71@gmail.com

 

 

Zapis o zapisima: Sećanje na Ljubu Stojanovića

(160 godina od rođenja)

Sažetak: U godini u kojoj se navršava 160 godina od rođenja velikog naučnika, javnog radnika, filologa, zadužbinara Ljube Stojanovića podsećamo na njegovu ličnost i delo. U radu je ukratko predstavljena njegova izuzetna posvećenost kulturnom i naučnom radu, koji je bio svestran i izuzetan, rad na katalozima i drugim brojnim publikacijama, sa osvrtom na njegovu posrednu i neposrednu vezu sa bibliotekarstvom. Kao prilog opisu njegovog bibliografskog rada priloženo je i pismo, upućeno Tihomiru Ostojiću.

Ključne reči: Ljubomir Stojanović, biblioteke, zadužbinarstvo, Stari srpski zapisi i natpisi, Katalog rukopisa i starih štampanih knjiga, Miroslavljevo jevanđelje.

Preuzmi pun tekst

 

 

.