Babić Vukadinov, Milanka,  Zdravković, Zoran: Kulturna diplomatija i saradnja biblioteka sa društvom na primeru Biblioteke grada Beograda

Babić Vukadinov, Milanka, Zdravković, Zoran: Kulturna diplomatija i saradnja biblioteka sa društvom na primeru Biblioteke grada Beograda

Milanka Babić Vukadinov                                                                        UDK 027.52(497.11)
Biblioteka grada Beograda                                                                       341.7:316.72(497.11)
milabv@gmail.com

Zoran Zdravković
Biblioteka grada Beograda
masterkiz@gmail.com

 

Kulturna diplomatija i saradnja biblioteka sa društvom na primeru Biblioteke grada Beograda

Sažetak: Zadovoljavanje različitih kulturnih potreba, obrazovanje (doživotno učenje, informatička i medijska pismenost) i informisanje su glavni zadaci javnih biblioteka, a Biblioteci grada Beograda, kao najvećoj i najuticajnijoj u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, to su već tradicionalne aktivnosti. Realizuje ih na način kojim proširuje polje svog delovanja: povećanje broja korisnika, povećanje broja inovativnih programa, tehničko-informatičko osavremenjivanje prostora. Vizija bibliotekara Biblioteke grada Beograda je da bude moderna, adaptibilna biblioteka koja prati sve potrebe svojih korisnika i šire lokalne zajednice – misija koja se realizuje svakodnevno kao njena trajna dobrobit.

Ključne reči: Biblioteka grada Beograda, kulturna diplomatija, očuvanje, promocija i popularizacija kulturnog nasleđa.

Preuzmi pun tekst

 

 

.