Slobodan Radović: NESLAGANJA IZVORA O POČETKU RADA ČITALIŠTA U UŽICU

Slobodan Radović: NESLAGANJA IZVORA O POČETKU RADA ČITALIŠTA U UŽICU

Mr Slobodan Radović                                                                         UKD 027.9(497.11)”18″

NESLAGANJA IZVORA O POČETKU RADA ČITALIŠTA U UŽICU

Sažetak: U radu se navodi nekoliko različitih izvora o početku rada Čitališta u Užicu. Prema nekim izvorima Čitalište datira od 1846, drugi izvor navodi 1851. a treći 1856. godinu. I u stručnoj literaturi postoje neslaganja u vezi sa osnivanjem i početkom rada. Navodeći razne izvore autor je pokušao da pojedinačno prikaže njihovu zasnovanost i faktografsku utemeljenost.

Ključne reči: Čitalište, osnivanje čitališta, istorijski izvori, primarni i sekundarni izvori, arhivska građa, studije, monografija, kalendar.

Preuzmi pun tekst

 

 

.