Dragoslava Rodaljević: PISANI TRAG O KNJIZI I LJUDIMA

Dragoslava Rodaljević: PISANI TRAG O KNJIZI I LJUDIMA

Dragoslava Rodaljević                                                            UDK 012 Radović S.

Narodna biblioteka Užice                                                       02:929 Radović S.
dragoslavaue@gmail.com

PISANI TRAG O KNJIZI I LJUDIMA:
građa za bibliografiju mr Slobodana Radovića (1957 –2019)

Preuzmi pun tekst

 

 

.