Dragana Marinković : LETO NA KRILIMA BAJKI

Dragana Marinković : LETO NA KRILIMA BAJKI

Dragana Marinković
Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac
dragana.marinkovic@bibliotekalazarevac.org.rs

 LETO NA KRILIMA BAJKI

Sažetak: Biblioteka je mesto gde se deca susreću sa knjigama koje nude različita znanja, bolje obrazovanje i zabavu, a uloga biblioteka i bibliotekara u obrazovnom procesu i stvaranju kulturnog modela mladih generacija velika je. Zajedno sa roditeljima, bibliotekari pokušavaju da pronađu modele i metode pomoću kojih bi motivisali mlade korisnike da razviju kulturu čitanja, prikupljaju prave informacije, grade svoje znanje i kreativnost. U radu je prikazano kako zainteresovati decu i mlade i privući ih u biblioteke, organizujući radionice i čitanje bajki i priča. Čitajući bajke, promoviše se pismenost, angažovanje biblioteke, lokalne zajednice i razvija se kultura čitanja pripadnika najmlađe generacije.

Ključne reči: biblioteka, deca, mladi, bajke, bibliotekari, čitanje, mašta, letnji program, kreativne radionice.

 

Preuzmi pun tekst

.