Bojana Marinčić : STARA BIBLIOTEKA TRINITI KOLEDŽA

Bojana Marinčić : STARA BIBLIOTEKA TRINITI KOLEDŽA

Bojana Marinčić                                                                  UDK 027.7(417)”17″
Narodna biblioteka Užice
bojanamarincic@gmail.com

STARA BIBLIOTEKA TRINITI KOLEDŽA

Sažetak: Najnovija dostignuća u oblasti digitalizacije kulturne baštine pružaju uvid u nacionalna blaga koja nisu bila dostupna svetskoj javnosti. Na ovaj način korisnici interneta mogu saznati više o kulturnim dobrima iz celog sveta, štedeći vreme i novac. U radu će biti opisana Stara biblioteka Triniti koledža u Dablinu. Posetioci Stare biblioteke mogu videti na koji način su izrađeni nastariji rukopisi u Irskoj, kako su čuvani i na koji način prenošeni od mesta do mesta. Veoma je interesantna postavka, na kojoj se do najsitnijih detalja vidi lepota svakog ukrasa u Knjizi Kelsa. Na spratu Stare biblioteke nalazi se čuvena Dugačka soba. Autentični prostor upotpunjen je mirisom starih knjiga i nikoga ne ostvlja ravnodušnim. Deo podataka za izradu rada prikupnjen je prilikom autorove posete Staroj biblioteci 2019. godine.

Ključne reči: Stara biblioteka, Knjiga Kelsa, Dugačka soba, Triniti koledž, Dablin.

Preuzmi pun tekst

.